Design stránek   www.odvoz-odpadu-vanak.cz

Webové stránky  -  Odvoz odpadu Vaňák

Praha je trvale jedno velké staveniště kde se každou chvíli cosi bourá a vzniklou stavební suť je nezbytné někam odvézt.

Firmy jako je Odvoz odpadu Arnošt Vaňák zajišťují klientům v Praze a okolí odvoz odpadu, odvoz a vyklízení objemného odpadu a stavební suti. Klient nás oslovil s požadavkem nahradit jeho staré webové stránky novými s kvalitní seo optimalizací, které by zajistily příliv nových zákazníků.

Webové stránky firmy Arnošt Vaňák jsou rozsahem velmi malé pokrývající popis činnosti firmy, ceník služeb a kontakty. Nicméně na zajištění publicity na internetu to plně postačuje.